บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด ได้ทำการยกหลังคาคลุมแท่นจ่ายน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน ณ ถนนพระเทพ กทม.เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563

แสดงถึงการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ ในการทำงานที่เน้นคุณภาพ และลดระยะเวลาการทำงาน ที่สำคัญลดความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง สามารถตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม งานสี งานติดตั้งแผ่นหลังคา แเละท่อร้อยสายไฟ ก่อนยกได้ การยกใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง งานหลังคาคลุมปั้มก็เสร็จไปเกือบ 70-80%

vdo link

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์