บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับรางวัล STI PERMATANK TOP PRODUCER OF THE DECADE 2010-2019

ด้วยผลงานผลิตและจัดส่งถัง Permatank ใน10 ปีที่ผ่านมารวม 8,500 ใบ คิดเป็นปริมาตรรวมกว่า 244 ล้านลิตร
ดูรายละเอียด

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์