บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับมอบรางวัล STI PERMATANK TOP PRODUCER OF THE DECADE 2010-2019

บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับเกียรติต้อนรับ Mr. Wayne Geyer,P.E. Execuitve Vice-President Steel Tank Institute/Steel Plate Fabricators Association มามอบรางวัล STI PERMATANK TOP PRODUCER OF THE DECADE 2010-2019 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีรับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2020.
ด้วยผลงานผลิตและจัดส่งถัง Permatank ใน10 ปีที่ผ่านมารวม 8,500 ใบ คิดเป็นปริมาตรรวมกว่า 244 ล้านลิตร.
#permatank #ผดุงศิลป์ #ถังน้ำมัน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์