เมื่อ 30/11/2019, PERMATANK ถังน้ำมันฝีมือคนไทย ถูกติดตั้ง ณ สถานีบริการน้ำมัน Esso ใน Singapore.

ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อเรา

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์