บ.ผดุงศิลป์ฯ ได้รับเกียรติจากสมาคมกำเนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตถังน้ำมันสองชั้น

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้เครื่องเจนเนอร์เรเตอร์ในประเทศไทย

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์