บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก TOTAL (Fiji) Pte Limited

บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก TOTAL (Fiji) Pte Limited ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อวันที่ 16/8/2019.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์