เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 Steel Tank Institute ได้มีการประกาศและมอบรางวัล ในการประชุมคุณภาพที่ the Cape Girardeau, Missouri

 ซึ่งบริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับรางวัล PERMATANK Top Producer และ รางวัลผู้ผลิตที่มียอดรวมปริมาตรการผลิตของปี 2018 มากกว่า 10 ล้านแกลลอน
นอกเหนือไปจากนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เราได้รับรางวัลคุณภาพปี 2017-2018 ระดับ Platinum ซึ่งมอบให้ผู้ผลิตที่ได้รับรางวัล Quality Award ติดต่อกันมากกว่า 10 ปีขึ้นไป นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ผลิตไทย

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์