บริษัทในกลุ่มผดุงศิลป์ จัดอบรมนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยประจำปี 2019

บริษัทในกลุ่มผดุงศิลป์ จัดอบรมนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยประจำปี 2019 เพื่อส่งเสริมทัศนคติ และพัฒนาศักยภาพ ให้พนักงานทุกระดับหน้าที่ ตระหนักถึงการทำงานอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามนโยบาย “ถูกต้อง ถูกตังค์ ทันเวลา ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2019 @The Pipe Resort ปทุมธานี

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์