เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ทีมลูกค้าจาก กัมพูชา ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตถังน้ำมันผนัง 2 ชั้น PERMATANK

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ทีมลูกค้าจาก กัมพูชา ได้เข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตถังน้ำมันผนัง 2 ชั้น PERMATANK ที่ โรงงานผดุงศิลป์ ตลอดจนปรึกษาหารือการยกระดับมาตรฐานงานติดตั้งถังน้ำมันใต้ดินผนัง 2 ชั้น ในประเทศกัมพูชา เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์