กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การนำเสนอผลงานปี 2018 และแผนงานปี2019”

กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การนำเสนอผลงานปี 2018 และแผนงานปี2019” โดยฝ่ายและแผนกต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน ข้อแก้ไขและควรปรับปรุงรวมถึงปัญหาต่างๆ เพื่อนำมากำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2019 นี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2019 @ TK.Palace Hotel Chaengwattana Rd.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์