คณะผู้บริหารจากผดุงศิลป์ ได้รับเชิญจาก OPW China เข้าร่วมงานฉลองประจำปี

คณะผู้บริหารจากผดุงศิลป์ ได้รับเชิญจาก OPW China เข้าร่วมงานฉลองประจำปี และได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานของ OPW ที่เมืองซูโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์