เปิดแล้วจร้า ร้านสวยและน่านั่งมากๆค่ะ @Amazon Glasshouse ปตท. บจก.สงวนสินปิโตรเลียม จ.จันทบุรี by ผดุงศิลป์คร้า 📞66 257-33533

เปิดแล้วจร้า ร้านสวยและน่านั่งมากๆค่ะ😊☕️Amazon Glasshouse @ ปตท. บจก.สงวนสินปิโตรเลียม จ.จันทบุรี by ผดุงศิลป์คร้า 📞66 257-33533

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์