บริษัทผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ Mr.John Mikac. Mr. Kah Cheong Chan and Management team from Regional and Global ExxonMobil

บริษัทผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้ให้การต้อนรับ Mr.John Mikac. Mr. Kah Cheong Chan and Management team from Regional and Global ExxonMobil 4 December 2018.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์