ผู้บริหารบริษัทในเครือผดุงศิลป์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ภัทรกิจนาเชือก จ. มหาสารคาม

ผู้บริหารบริษัทในเครือผดุงศิลป์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ภัทรกิจนาเชือก จ. มหาสารคาม ทางบริษัทฯ ขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรือง มีสถานีบริการน้ำมันตัวต่อไปให้ทางบริษัทฯ ได้รับใช้อีกนะคะ#นึกถึงปั๊มน้ำมันสวยๆ งานดี มีคุณภาพ ส่งมอบงานตรงตามกำหนด นึกถึงผดุงศิลป์นะคะ โทร.02-5733533

 

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์