ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องมือ PROGAUGE 3D Laser Scanner ที่ใช้ scan ภายในถังเพื่อจัดทำ Tank Claibration Charge สำหรับการวัดค่าน้ำมันคงเหลือภายในถังอย่างแม่นยำ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องมือ PROGAUGE 3D Laser Scanner ที่ใช้ scan ภายในถังเพื่อจัดทำ Tank Claibration Charge สำหรับการวัดค่าน้ำมันคงเหลือภายในถังอย่างแม่นยำ สามารถนำค่าที่ได้ ไปตอกไม้วัด หรือ ใส่ค่าลงใน เครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ แก้ปัญหาการวัดน้ำมันที่ไม่ตรงไม่ถูกต้องได้ สนใจติดต่อ ฝ่ายขายที่ 02-5391109-10 #Progauge3dlaser #padungsilpa #ผดุงศิลป์

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์