ผู้เชี่ยวชาญจาก Dovers Fueling Solution ได้เข้ามาอบรม การใช้เครื่อง 3D Scanner เพื่อทำตารางมาตรวัดน้ำมันสำหรับถังน้ำมันทั้งใต้ดิน และบนดิน ให้กับทีมงานของผดุงศิลป์ฯ

ผู้เชี่ยวชาญจาก Dovers Fueling Solution ได้เข้ามาอบรม การใช้เครื่อง 3D Scanner เพื่อทำตารางมาตรวัดน้ำมันสำหรับถังน้ำมันทั้งใต้ดิน และบนดิน ให้กับทีมงานของผดุงศิลป์ฯ ซึ่งในขณะนี้พร้อมจะให้บริการลูกค้าที่สนใจ ความแม่นยำของการตรวจสอบน้ำมันคงเหลือเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมและบริหารจัดการน้ำมันคงเหลือ ค่าที่ได้เมื่อนำมาใส่เครื่องวัดน้ำมันอัตโนมัติ จะทำให้สามรถใช้งาน เครื่อง ATG จนเกิดประโยชน์สูงสุด

#progauge3dscanner #ผดุงศิลป์ #ตวงวัดน้ำมัน #permatank

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์