ส่งถังน้ำมันใต้ดินฝีมือคนไทย ไปไกล ถึง ประเทศ ปาปัวนิวกินี

ส่งถังน้ำมันใต้ดินฝีมือคนไทย ไปไกล ถึง ประเทศ ปาปัวนิวกินี

#permatank #padungsilpa #ถังน้ำมัน2ชั้น

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์