กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ ดำเนินการติดตั้งถังน้ำมันใต้ดินแบบสองชั้น (Permatank) ที่เอ็กซอนโมบิลฮ่องกง Fairview Park เมื่อ 16 มิถุนายน 2018

 

กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ ดำเนินการติดตั้งถังน้ำมันใต้ดินแบบสองชั้น (Permatank) ที่เอ็กซอนโมบิลฮ่องกง Fairview Park เมื่อ 16 มิถุนายน 2018

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์