งานเดินท่อน้ำมัน KPS Conductive Pipe ในสถานีบริการน้ำมัน

งานเดินท่อน้ำมัน KPS Conductive Pipe ในสถานีบริการน้ำมัน โดยทีมงานผู้มากประสบการณ์ของบริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ นั้น เน้นคุณภาพ และมาตราฐาน ทั้งนี้เพราะท่อน้ำมันที่มีคุณภาพ หากติดตั้งและทดสอบอย่างถูกวิธี สามารถใช้ได้ยาวนานถึง 30 ปี ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะ

นอกจากนี้ ท่อน้มำัน 2 ชั้น KPS ยังเป็นแบบนำประจุไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งไม่ทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตย์ภายในท่อน้ำมัน อันจะก่อให้เกิดการระเบิดได้

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์