บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร (CEO) จาก บริษัท Vivcore Energy Solution.LTD จากประเทศ Maldives

บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร (CEO) จาก บริษัท Vivcore Energy Solution.LTD จากประเทศ Maldives เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตถังน้ำมันใต้ดิน เมื่อวันที่ 30/8/2018.

 

 

 

 

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์