ติดตั้งถังน้ำมันใต้ดินสองชั้นที่ Esso Lower Pierce ประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 7/9/2018

ติดตั้งถังน้ำมันใต้ดินสองชั้นที่ Esso Lower Pierce ประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 7/9/2018 ขอบคุณที่ให้โอกาสเราสนับสนุนธุรกิจของคุณ #permatank #padungsilpa #ถัง2ชั้น

 

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์