ถังน้ำมันฝีมือคนไทย ไปไกลถึง Maldives

ถังน้ำมันฝีมือคนไทย ไปไกลถึง Maldives ดินแดนแห่งท้องทะเลที่งดงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติ  #padungsilpa. #ผดุงศิลป์ #ถังน้ำมัน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์