ร่วมงานกับบริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด

บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด (ก่อสร้าง)
เป็นบริษัทฯก่อสร้างชั้นนำที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์
ในงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

11/1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (ประเทศไทย)
โทร : (662) 573-4222 , (662) 573-3533 แฟกซ์ : (662) 573-7726

1. ตำแหน่ง วิศวกรประมาณราคา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
* ถอดแบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง ให้ได้ต้นทุนประมาณการเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
* ตรวจสอบราคาวัสดุ ถอดปริมาณสั่งของ
* จัดทำ Shop Drawing และ As-built Drawing
* งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
3. ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office และ Auto Cad , Sketch up ได้ดี
4. มีประสบการณ์หน้างานก่อสร้าง หรือประสบการณ์ถอดแบบประมาณราคา อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีทักษะด้านการอ่านแบบ และถอดแบบถ้าได้ MS Project จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ
ฝ่ายบุคล คุณศิริขวัญ  โทร. 085 185 7063
อีเมล์ : [email protected]

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์